Etter at Fiskeridirektoratet behandlet søknaden fra Cermaq om 10 utviklingstillatelser til å utvikle konseptet «iFarm», endte en opp med et vedtak om å