Bakkafrost-konsernet leverte et operasjonelt driftsresultat på 181,9 millioner danske kroner i 2. kvartal 2020. Ned fra 338,8 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet var noe lavere enn estimater Infront hadde hentet inn på forhånd, som viste at det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 206 millioner danske kroner for andre kvartal.

Total slaktevolum endte på 20.900 tonn. På Færøyene var volumet 12.900 tonn og på Skottland 7.900.

8. oktober 2019 kjøpte Bakkafrost størsteparten av det skotske Salmon Company (SSC). Fra denne datoen er SSC en del av Bakkafrost Group og er konsolidert til Bakkafrosts regnskap.

Konsernet oppnådde et nettoresultat i 2. kvartal 2020 på 471,7 millioner danske kroner mot 188,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene endte i andre kvartal på 1.134,2 millioner danske kroner, mens det på forhånd var ventet en omsetning på 1.190 millioner.

– Første halvår av 2020 er blitt hardt rammet av Covid-19-pandemien. Sammen med økte transportkostnader og valutabevegelser, har dette hatt en negativ innvirkning på våre økonomiske resultater. Vi er imidlertid glade for å ha positive resulterer i alle segmenter: VAP, FOF (fiskeolje, fiskemel og fôr) og oppdrettssegmentene på Færøyene og Skottland. Vi er også takknemlige for at vi har klart å beholde våre ansatte trygt under pandemien og å ha kunnet opprettholde tilførselen til sunne og trygge lakseprodukter til våre kunder, sier konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen i en melding.

Bakkafrost gjentar sine forventninger om et slaktevolum for hele 2020 på 50.000 tonn på Færøyene og 39.000 tonn i Skottland.

Bakkafrost (konserntall), tall i millioner danske kroner:

2. kv 20 2. kv 19 Endring
Omsetning 1 134,0 947,0 19,7 %
Op. driftsresultat 182,0 339,0 -46,3 %
Resultat før skatt 586,0 237,0 147,3 %
Nettoresultat 472,0 189,0 149,7 %
Driftsmargin 16,0 % 35,8 % -55,2 %

Les også: