– Kostnaden på 2018-generasjonen er lavere enn 2017 og litt lavere enn 2016. Det har vært en fallende trend i kostnader gjennom 2019, og trenden ser ut til å fortsette.