Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere opplyst til Fiskeribladet at den nyutnevnte fiskeridirektøren sto på en søkerliste i juni. Dette stemmer ikke. Fiskeribladet har fått tilgang til en oppdatert søkerliste, oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet fra hodejegerfirmaet Amrop Delphi AS, der Bakke-Jensens navn ikke står oppført.

Brutt bestemmelser

Tron Strand, som er leder i Pressens offentlighetsutvalg, mener departementet kan ha brutt en rekke bestemmelser om offentliggjøring og journalføring av søkerlister til offentlige stillinger.

Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg Foto: Presse.no

– Søkerlister til offentlige stillinger skal offentliggjøres, sier han og viser til at det skal skje uavhengig av om listene er ført inn i de offentlige journalene til statlige virksomheter, eller ikke.

Fiskeribladet omtalte søkerlisten første gang 2. juni, da det sto 16 søkere på listen. Fiskeribladet tok på nytt kontakt med NFD 8. juli. Da opplyste ikke departementet at nye søkere hadde kommet til. Strand mener departementet har en åpenbar plikt til å opplyse om dette.

Han finner det kritikkverdig at departementet ikke gikk ut med offentlig informasjon om at flere søkere hadde kommet til på søkerlisten.

– Det ligger til departementets opplysningsplikt i slike saker, sier han.

Unntatt offentlighet

Videre mener Strand det er viktig å bringe på det rene om Frank Bakke-Jensen, som er sittende forsvarsminister i regjeringen Solberg, selv har bedt om at hans navn ikke skal offentliggjøres i søkerlisten.

I intervjuet med Fiskeribladet like etter utnevnelsen sa Bakke-Jensen at han søkte etter å ha blitt oppfordret til å søke. Av hvem han ble oppfordret, vil han ikke si når Fiskeribladet på nytt spør ham om søknadsprosessen. På spørsmål om når han ble satt på listen, sier han at han ikke vet nøyaktig når, men at han fikk opplysninger om at han var ført opp like etter han hadde søkt på stillingen.

På spørsmål om han selv ba om at navnet ikke skulle offentliggjøres, sier han at det var ham selv som ba om det.

– Begrunnelsen for at jeg ikke ønsket offentliggjøring av navnet mitt, er at jeg er statsråd og at en slik offentliggjøring kunne skape uro, sier han.

– Ikke grunn nok til unntak fra offentliggjøring

Bakke-Jensen sier han har vært tydelig på at alt måtte gå riktig for seg med ansettelsen, og at det var viktig for ham at han skulle vurderes som kvalifisert for stillingen som fiskeridirektør.

– Dette for at det ikke skulle oppfattes som en politisk ansettelse, sier han og legger til at han var gjennom tester som skulle vise om han var kvalifisert.

– Det er ikke ofte jeg har søkt på en jobb der jeg har måttet gjennom tester, men de sier at jeg besto testene, sier han.

Tron Strand sier at det er rom for å holde tilbake opplysninger om navnene på dem som har søkt offentlige stillinger, men viser til at det er bestemte kriterier for slik tilbakeholdelse.

– At Bakke-Jensen er statsråd, er ikke grunn nok til et unntak fra offentliggjøring av hans navn. Det må begrunnes med mer enn det, sier han.

Uholdbart

Strand mener det også er svært uheldig at departementet ikke journalførte søkerlisten, som er datert 19. juni, før nær tre måneder etter.

Han viser til at dette er noe Riksrevisjonen tidligere har rettet kritikk mot departementene for, og noe han som leder for Pressens offentlighetsutvalg har tatt opp.

– Journalen gir forvaltningen oversikt. Her skal alle dokumenter i saken registreres. Den er helt avgjørende for at offentligheten skal kunne føre kontroll med forvaltningens arbeid. Det er ikke lovfestet når journalføring skal finne sted, men det er lagt til grunn at journalføringen skal skje kontinuerlig, sier han.

Strand viser til at Sivilombudsmannen for eksempel har slått fast normalkravet er at journalføringen skjer fortløpende.

– Flere måneders forsinkelse i journalføringen etterlater et inntrykk av at noen her ikke har ønsket at den komplette søkerlisten skulle bli offentlig kjent. Det er i tilfelle alvorlig, sier Tron Strand.

Departementet beklager

Fiskeribladet har bedt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) svare på om departementet bevisst har hemmeligholdt, eller holdt tilbake informasjon, ved ikke å journalføre søkerlisten før etter tre måneder.

Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen svarer dette på vegne av departementet:

– Dette er en tilfeldig feil, som vi beklager.

– Frank Bakke-Jensen var imidlertid unntatt offentlighet på den offentlige søkerlisten, sammen med en søker til, så hans navn ville uansett ikke blitt kjent ved at noen ba om innsyn i listen på dette tidspunktet, svarer hun.

Lisa Nordøen, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet Foto: NFD

– Bakke-Jensen ble ført på søkerlisten 19. juni. Listen ble da ikke publisert, men den ble gitt ut på forespørsel, sier Nordøen videre.

På spørsmålet om departementet har fått noen slike forespørsler, og om de har gitt listen til noen som følge av det, svarer departementet at de ga en oppdatert søkerliste til bladet Norsk Fiskerinæring 3. august.

– De publiserte en liste der Bakke-Jensen og en til var unntatt offentlighet etter dette, opplyser departementet.

Opplyste ikke om nye søkere

Fiskeribladet har vist til at avisen tok kontakt med NFD i en sak som ble publisert 8. juli. Da ble det ikke opplyst fra departementet at nye søkere hadde kommet til, til tross for at departementet sier en ny liste var klar 19. juni. Fiskeribladet har bedt departementet svare på hva som ble gjort fra departementets side med å gjøre det kjent at det var nye søkere på stillingen.

– Fiskeribladet stilte spørsmål om tidspunkt for ansettelse av ny fiskeridirektør. Det svarte departementet på. Departementet ga ut den offentlige søkerlisten på forespørsel. Vi kan ikke se hvilken informasjon det er som kan offentliggjøres, men som departementet har holdt tilbake, svarer Nordøen på vegne av departementet.

I intervju med Fiskeribladet etter utnevnelsen av Bakke-Jensen, opplyste kommunikasjonssjef Martine Røiseland i NFD at Frank Bakke-Jensen ble ført på søkerlisten kort tid etter at han hadde søkt stillingen. Fiskeribladet har stilt spørsmål om ikke departementet har plikt til å opplyse om nye søkere til slike stillinger. Ligger ikke det til departementets opplysningsplikt i slike saker?

– Bakke-Jensen var unntatt offentlighet og sto ikke på den offentlige søkerlisten, så vi kunne ikke nevne hans navn i et intervju 8. juli. Det var for øvrig tre andre personer som også søkte etter søknadsfristens utløp, er svaret avisen får fra departementet.

Les flere saker fra Fiskeribladet: