Å produsere laks på land er utfordrende. Det er få suksesshistorier. Ny teknologi (delvis utarbeidet i forbindelse med en rekke storsmolt anlegg som er blitt bygd) har vist seg å ta