Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Bremnes meldte om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) 9. november som en følge av positive analyseresultater fra Patogen Analyse. Nå er sykdommen påvist.

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver aktivitet tilknyttet oppdrett, om å vise nødvendig aktsomhet for å unngå eventuell spredning av sykdommen.

Opprettet kontrollområde

Mattilsynet bekreftet ILA-diagnosen 15 november 2019, og prøvene ble behandlet hos Veterinærinstituttet. For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, som forbud mot flytting av fisk uten tillatelse. Mattilsynet kan også pålegge tømming av lokaliteten.

Ifølge meldingen på etatens hjemmeside vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10–20 km fra lokaliteter med ILA.

Mistanke om ILA på nabolokaliteten

Mowi kontaktet også Mattilsynet 7. november med mistanke om ILA på deres lokalitet Kjeahola. Dette var rett før Bremnes rapporterte deres egen mistanke.

– På Mowis lokalitet Kjeahola er det fremdeles mistanke om ILA som ikke er blitt bekreftet enda. Nå gjennomfører vi en epidemiologisk kartlegging (smittekartlegging journ.anm.) for å finne fellesnevnere mellom de to lokalitetene, selv om det fremdeles bare er en mistanke ved en av dem, sier spesialinspektør i Mattilsynet Region Sør og Vest Cecilie Ihle til IntraFish.

Hun forteller at det er Veterinærinstituttet som utfører kartleggingen på oppdrag fra Mattilsynet.

– Om det påvist ILA ved Kjeahola kommer vi til å undersøke slektskapet mellom virusene, men vi har ingen mistanke om dette enda, sier Ihle.

Startet utslakt da mistanken ble rapportert

Administrerende direktør i Bremnes Seashore Einar Eide forteller at det opprinnelig var 750.000 fisk på lokaliteten Jørstadskjæra.

– Og gjennomsnittsvekten ligger på rundt 4,3 kilo. Nå er vi allerede nede i 600.000 fisk på lokaliteten og vi holder på med utslakting. Vi er i god dialog med Mattilsynet gjennom prosessen, sier Eide.

Han forteller at utslaktingen allerede hadde begynt da selskapet varslet om ILA-mistanken til Mattilsynet.

– Dette er fisk som skal slaktes uansett, sier han.

Bremnes regner med at lokaliteten er ferdig utslaktet før jul. Eide legger til at selskapet er i dialog med Mowi angående smittebildet i området.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.