Nå skal Benchmark etablere seg i Chile, og har altså laget en ny laksestamme for det chilenske markedet, basert på en laksestamme hentet fra Island. – Vi har per tidspunkt tre