Det er Septima Maguire (42) som blir konsernets nye finansdirektør. Hun begynner i rollen i november, opplyses i en melding. Dagens finansdirektør, Mark Plampin, forblir i selskapet til januar for å sikre en god