– Jeg har forventninger til at fiskeri- og sjømatministeren tar initiativ for å presisere hvilken bestemmelse som skal