Vega-saken
  • I 2016 ga Fylkesmannen i Nordland utslippstillatelse til Mowi for etablering av lokaliteten 39397 Rørskjæran S i Vega kommune i Nordland.
  • I 2018 ga Nordland fylkeskommune tillatelse til midlertidig klarering av lokaliteten. Lokaliteten er klarert frem til 21. februar 2024.
  • Deretter fattet Miljødirektoratet i 2019 vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen. Derfor fattet Fiskeridirektoratet region Nordland vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten, fordi utslippstillatelsen var bortfalt.
  • Klima- og miljødepartementet opphevet den 22. april 2020 Miljødirektoratets vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen og stadfestet Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak.
  • Etter klage fra Mowi vedtok Fiskeridirektoratet 30. april 2020 at tillatelsen ikke lenger er trukket tilbake. Fiskeridirektoratet fant ikke lenger grunnlag for tilbakekall av lokaliteten.
  • Vedtaket Fiskeridirektoratet fattet, om omgjøring av tilbakekalling av tillatelsen, var det klagerett på, og vedtaket ble påklaget av blant andre Riksantikvaren.
  • Etter dette har Fiskeridirektoratet 29. mai 2020 utsatt iverksettingen av fylkeskommunens vedtak.
  • Nærings- og fiskeridepartementet gir Mowi betinget ja til oppdrett i Rørskjæran i Vega i 2021.
  • Dersom Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland ikke trekker sine innsigelser, vil saken gå til endelig avgjørelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning som gir forutsigbarhet for kommunen og næringsinteressene, er i tråd med vedtak lokalt, og som legger til rette for sameksistens mellom verdensarv og nye bærekraftige næringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Avhengig av resultater av tilleggsundersøkelser

Det er fremmet innsigelse mot kommunedelplanen som følge av to planlagte akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde. Innsigelsene kan bortfalle dersom ikke tilleggsundersøkelsene som pågår fastslår at akvakulturlokalitetene er uforenelige med verdensarvverdiene, står det i meldingen fra departementet.

– Akvakulturlokalitetene er sterkt ønsket av kommunen. Bærekraftig og miljømessig forsvarlig drift av akvakultur kan forenes med ivaretagelse av verdensarvverdiene. Ny næringsvirksomhet er nødvendig for å skape aktivitet og inntekter i lokalsamfunnet, og opprettholde bosetting i distriktene. Bosettingen i Vega er også en viktig del av verdensarven, sier Ingebrigtsen.

Betent sak

På Vega har det lenge vært en strid mellom oppdrettsinteresser og verneinteresser. Flere stemmer har engasjert seg i debatten om oppdrettsanlegg er forenlig med Vegaøyenes plass på Unescos liste over verdensarv.

Spørsmålet om det skal tillates oppdrett på Vega har vært gjenstand for en lang runde i byråkratiet med en rekke klagesaker som har vært til behandling (se faktaboks).

Nå er det bare spørsmålet om kommunedelplanen for kystsonen i Vega som gjenstår før Mowi eventuelt kan setet fisk i sjøen på Vega.

Rørskjæran utgjør om lag 2 prosent av Vegaøyene som består av rundt 6.500 skjær, holmer og øyer. I 2004 kom Vega inn på Unescos verdensarvliste, blant annet av hensyn til øyenes dunvær-tradisjon og av hensyn til Nordlands fylkesfugl, ærfuglen.

Mowi: – Svært fornøyd

Mowi har vært frustrert over den lange byråkratiske prosessen i Vega-saken. Nå er de glade for avgjørelsen fra departementet i klagesaken.

– Dette er en beslutning av Odd Emil Ingebrigtsen som har stor betydning for aktivitet og arbeidsplasser i området. Vi er svært fornøyd med at statsråden lytter til kommunens og fylkets klare støtte til vår etablering i Vega. De har i mange år vært tydelige på at havbruk hører til i området, og vi er overbevist om at undersøkelsene som nå pågår vil fastslå det samme, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi i en sms til IntraFish tirsdag kveld.