Den foreløpige statistikken på Fiskeridirektoratets nettsider viser at 20.028 oppdrettslaks rømte i løpet av 2020, mot nær 300.000 individer i 2019. Det ble rapportert inn totalt 129 rømningshendelser i 2020.

Det eneste året som hadde færre rømninger enn fjoråret, var 2017 da det rømte 17.187 laks fra norske oppdrettsanlegg. I gjennomsnitt for perioden 2006 – 2019 har det rømt 241.274 oppdrettslaks årlig.

2019 utgjorde et toppår for oppdrettsrømminger i Norge.