– Vi er fornøyd med 2019-resultatet. Vi har lykkes med veksten og planene vi har lagt, sier administrerende direktør Asle Rønning til IntraFish.

Han er særlig fornøyd med at dødeligheten har falt.

– Det er et resultat av en rekke tiltak i alle ledd.

Ifølge Rønning var dødeligheten rundt 8 prosent ved årsskiftet. Den har falt ytterligere, og er nå rundt 6 prosent.

Over 15.000 tonn

Den norske oppdrettsvirksomheten slaktet 15.436 tonn i 2019, noe som tilsvarer en vekst på 17 prosent fra 2018.

Resultatet ble negativt påvirket av en hendelse hvor selskapet fikk påvist sykdommen PD SAV3, og ble pålagt å slakte ut fisk. De viste seg senere at diagnosen var feil.

«Utslaktingen sammenfalt med noen av de svakeste ukene for pris i 2019 og denne hendelsen preger både inntekter og kostnader, og svekker driftsresultatet for 2019 i Norge», heter det i en melding fra selskapet.

I Norge oppgis produksjonskostnaden til 41,72 kroner kiloen.

I løpet av 2019 kjøpte også selskapet Åsen Settefisk.

Lønnsomt på Island

Måsøval eier 59,4 prosent av islandske Laxar. Dette selskapet slaktet 4.005 tonn, med en produksjonskostnad på 43,18 kroner kiloen. Driftsresultat ble 12,27 kroner kiloen.

«Laxar fortsetter veksten i 2020 og vi forventer slakting på omkring 7.000 tonn i 2020», skriver selskapet.

Tallenes tale

Omsetningen for konsernet ble 1,1 milliarder kroner, med et driftsresultat på 231 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på topplinjen med rundt 30 prosent.

«Veksten skyldes økt slakting både på Island og i Norge med til sammen 5 576 tonn til 19 441 tonn samlet i 2019. Vi er tilfredse med veksten og takknemlig for den innsatsen alle medarbeidere i konsernet har lagt ned de siste årene for at vi skal lykkes med bedre fiskehelse, redusere biologisk risiko og styrke våre driftsoperasjoner», skriver selskapet.

Balansen er på nær 2,2 milliarder kroner, hvorav den bokførte egenkapitalen er 859 millioner kroner. Den reelle egenkapitalen er imidlertid betydelig større, som følge av eierskapet i Norway Royal Salmon (NRS) samt oppdrettstillatelser som er bokført til historiske verdier.

Måsøval Eiendom (konserntall)

2019 2018 Endring
Omsetning 1 107,0 850,4 30,2 %
Op. driftsresultat 230,7 183,5 25,7 %
Resultat før skatt 215,9 160,4 34,6 %
Driftsmargin 20,8 % 21,6 % -3,4 %