Høsten 2018 søkte Bewisynbra om å få notere aksjen sin ved Oslo Børs. Meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets var engasjert, og det ble arrangerte en rekke møter med investorer. Grunnet «utfordrende markedsforhold» valgte imidlertid