Det går fram av en dom fra Oslo tingrett, hvor strid rundt Stim's supersmolt-patent var oppe til behandling.

Stim (tidl. Europharma) saksøkte i fjor Biomar fordi de mente at et produkt fra Biomar brøt med deres to SuperSmolt-patenter.

- Vi er selvsagt svært fornøyde med å ha vunnet fram på alle de viktigste punktene i saken. Det er en godt gjennomarbeidet dom, som uttrykkelig slår fast innovasjonsverdien både i det originale SuperSmolt-patentet og FeedOnly-patentet, sier Stim-sjef Jim-Roger Nordly i en pressemelding mandag.