Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat torsdag. 2020-generasjonen var på 69.536 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 57.675 tonn for 2019-generasjonen