Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat onsdag. 2020-generasjonen var på 28.402 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 19.185 tonn