Biosort jobber med å utvikle programvare og mekaniske løsninger for bildegjenkjenning av laks på individnivå, samt med tekniske løsninger som kan sortere ut fisk etter behov, for eksempel hvis den er syk eller har lus.

Avtalen mellom partene ble formalisert i går, tirsdag.

Oppstart av iFarm-prosjektet skjer i januar. Nå er begge partene i gang med å ruste opp kapasitet for prosjektfasen.

Fiskehelsesjef i Cermaq, Karl Fredrik Ottem, skal lede iFarm-prosjektet som blir en fulltidsjobb for ham i flere år fremover.

Utlysinger og ansettelser

- Mandag denne uka lyse vi ut tre stillinger. I januar foretar vi én ansettelse. Og vi planlegger ytterligere to ansettelser i løpet av neste halvår, sier administrerende direktør Geir Stang Hauge i BioSort til IntraFish.

Fra før er de fire. Tjenester har dessuten vært innleid etter behov og det vil de fortsette med utover de som blir ansatt. Firmaet flyttet nylig inn i det gamle terminalbygget på Fornebu, hvor de har kontorer og laboratorium, og hvor det allerede fins rundt 100 bedrifter innen forskjellige bransjer fra før.

BioSort skal ansette ingeniører med mastergrad innen software, kybernetikk, elektronikk og maskin.

Jakter på de smarteste hodene

«Vi er et utviklingsteam som jobber med å løse noen av de viktigste utfordringene innen fiskeoppdrett, noe som er svært teknologisk utfordrende og utrolig spennende. BioSort sin suksess er helt avhengig av kunnskapen og evnene til våre ansatte, derfor er vi alltid på jakt etter de smarteste hodene. Vår kultur er åpen, involverende og gir stor frihet. Vi har det gøy på jobb og er opptatt av at hver enkelt trives i BioSort-familien», heter det i en presentasjon på firmaets hjemmeside.

BioSort sammen med innleide personer fra konsulentselskapet Adigo. BioSorts Geir Hauge i midten i lys blå skjorte. Foto: Privat

Bakgrunn fra Tomra

IntraFish har skrevet om BioSort flere ganger tidligere, for eksempel i november 2016 etter at Hauge presenterte konseptet på Kontali Analyses årlige Produktivitetskonferanse i Kristiansund. Der viste han hvordan teknologi-crossover også kan komme fra andre miljøer enn olje.

Hauge og hans to medgründere har til sammen drøyt 40 års erfaring fra Tomra, der de har drevet med høyteknologisk sensor- og sorteringsteknologi med utspring i pantemaskiner og sorteringsmaskiner for mat.

I dag har Tomra rundt 83.000 automater eller systemer installert i over 60 land.

Hauges budskap på konferansen var blant annet at industriell sensor- og sorteringsteknologi for lengst er vokst fram som egen bransje. Nå står havbruk for tur.

580 millioner kroner

«Vår misjon er å lage sensorbaserte løsninger for optimalisering av fiskeressurser. Vi ønsker å erstatte manuell inspeksjon og stikkprøver med automatikk og prosessovervåkning hentet fra moderne produksjonsprosesser. Våre løsninger vil håndtere fisk på individnivå, skape verdier og økt bærekraft gjennom økt fiskevelferd og høyere produksjonsutbytte», heter det i bedriftens presentasjon av seg selv.

IntraFish meldte på mandag at Cermaq investerer 580 millioner kroner i utviklingstillatelsen iFarm. Etter planen skal første fisk settes ut høsten 2020. Det er mærer på lokaliteten i Martnesvik i Steigen i Nordland som får installert første trinn av utviklingstillatelsen.

Illustrasjon av iFarm.

Her kan du studere prosjektet nærmere på to videoer:

https://youtu.be/E-QMAEVScgY og

https://youtu.be/SvMusv4R8qE

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.