Men dommedag er 2. desember når fylkestinget fatter endelig vedtak. Fylkesrådet foreslår å kutte 29 av 429 klasser fordelt på ulike studieretninger på de