Det skriver selskapene i en pressemelding.

Samarbeidet vil omfatte til sammen 20 kommersielle konsesjoner, 2 visningskonsesjoner og 2 FoU konsesjoner. Gjennom dette ønsker Firda og Blom å legge til rette for
en industriell satsing med sterkt kostnadsfokus, god og effektiv drift, bedre og mer helhetlig soneplanlegging og en forsterket innsats knyttet til fiskehelse i hele regionen – fra Sotra i sør til Silda i nord, står det i meldingen.

Styreleder Jakob Blom i Blom Gruppen skriver i meldingen at «målet for samarbeidet er at produksjonsvolumene skal opp, og produksjonskostnadene skal ned»:

– Dette oppnår vi best med å ta ut synergier i produksjon, øke fleksibiliteten og utvikle gode og effektive lokaliteter. Dette er en god industriell løsning for fremtiden som Blom Gruppen og Firda Seafood Group skal utvikle sammen. En endring av lokalitetsstrukturen på Vestlandet er nødvendig, og dette er et riktig strategisk grep for Blom Gruppen, skriver han.

– Optimal lokalitetsstruktur

Blom-familien har nylig vært i konflikt med eksportselskapet Coast Seafood, som også er medeier i Blom Fiskeoppdrett.

Eier Ola Braanaas i Firda Seafood Group ser frem til samarbeidet og sier at «avtalen vil gjøre det mulig å hente ute en rekke synergier i ulike ledd i de to selskapene»:

– Oppdrettsvirksomhetene ligger samlet i et begrenset geografisk område, noe som legger grunnlaget for en optimal lokalitetsstruktur med effektiv produksjon. Vi ser frem til å ta fatt i dette arbeidet, og håper å kunne føre en god dialog med aktuelle sektor myndigheter med tanke på en optimal areal og lokalitetsstruktur, slik at vi i enda større grad kan ivareta forholdet til fiskevelferd og fiskehelse.

Blom Gruppen og Firda Seafood Group er blitt enige om at det per nå ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer, ifølge meldingen.