Blom Gruppen er morselskap i konsernet hvor Blom Fiskeoppdrett inngår.

Jakob Blom trer av som styreleder i Øygarden-selskapet, men blir fortsatt styremedlem. Inn som ny styreleder kommer Kjartan Olav Strand som er bosatt i Florø. Han er daglig leder av Strand Partners og blant annet hovedeier og styreleder i Niprox Technology. Selskapet er leverandør av teknologi og tjenester rettet mot vannbehandling i lukkede vannbårne varme- og kjøleanlegg.

Ett av de nye styremedlemmene er Erlend Arild Sødal, som nylig sluttet i Akva Group.