Det kommer frem i en artikkel hos Teknisk Ukeblad. Forsknings- og utviklingssenteret Blue Revolution Centre har som mål å forske på hvordan