Det skriver selskapet i en pressemelding.

Spillfree Analytics bistår oppdrettsselskaper med å analysere og forbedre fôringsprosesser og tilvekstpotensial.

Gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra eksisterende eiere, og et kapitalinnskudd på et par titalls millioner kroner, blir Bluefront Equity største aksjonær i Spillfree med en eierandel på omtrent 60 prosent etter at transaksjonene er gjennomført.

Alle de største nåværende aksjonærene i Spillfree blir med videre på eiersiden med totalt 40 prosent av aksjene i selskapet.

– Løsningene som Spillfree tilbyr vil være en nøkkel i den pågående industrialisering av havbruksnæringen. Ved hjelp av video- og dataanalyse, kan Spillfree bidra til å levere fôringsprestasjon i verdensklasse, med lavere kostnader for oppdretter, forbedret tilvekst, og minimal påvirkning på det marine miljøet. Det er denne kraftfulle kombinasjonen som gjør at Spillfree passer godt inn hos Bluefront, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity i meldingen.

Bluefront Equity investerer i selskaper som har produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat, ifølge selskapet selv. Det inkluderer blant annet digitalisering og automatisering av havbruksnæringen.

Spillfree
  • Spillfree ble etablert i 2016 av Vidar Myhre, som etter 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen så et stort potensial for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom fokus på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill.
  • Spillfree utvikler og tilbyr beslutningsstøtte og tjenester for biologisk optimalisering og fôring i akvakulturproduksjon.
  • I 2018 fusjonerte Spillfree med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo.
  • Spillfree har hovedkontor i Trondheim. Selskapet har i dag 17 ansatte, inkludert biologer, teknologer, utviklere og dataanalytikere.

Odd Strøm inn som styremedlem

Spillfree forventer å nå årlig repeterbare inntekter (ARR) på i overkant av 20 millioner kroner i 2023, står det i meldingen.

– Vi anslår at under fem prosent av verdens oppdrettsanlegg i dag bruker programvare og kunstig intelligens til å optimalisere fôringsprosessene deres. Resterende 95 prosent bruker en kombinasjon av visuell observasjon fra merdekanten og videoassistert manuell overvåkning fra et kontrollrom. Vi ønsker å helautomatisere de fleste av analyseprosessene som i dag utføres manuelt. Ved hjelp av frisk kapital fra Bluefront Equity vil vi enda raskere kunne gjennomføre disse planene, sier Vidar Myhre, daglig leder og største aksjonær i Spillfree.

Tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm går inn som styremedlem i Spillfree. Det samme gjør Simen Landmark og Johan Kostveit i Bluefront Equity. Olav Jamtøy fortsetter som styreleder, sammen med Arnfinn Aunsmo som styremedlem.

Det er Bluefront Equitys første fond, Bluefront Capital I, som gjør investeringen i Spillfree.