- Nå er næringas kapasitet utnyttet bare 50 prosent, men all usikkerheten gjør at vi risikerer å bli fullstendig paralysert. Den politiske situasjonen er fullstendig uavklart