Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. I rapporten fra KPMG heter det blant annet at Mattilsynet ikke