De tre næringsorganisasjonene som representerer havbruksnæringen, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norsk Industri, mener grunnrente på havbruk er en dårlig idé. Nå får de støtte både fra skogen og