Salmonor-sjef Vibecke Bondø er foreslått som ny styreleder i det Rørvik-baserte lakseselskapet NTS. Samtidig går hun av som administrerende direktør i Salmonor, hvor hun erstattes av Roald Dolmen som går inn som arbeidende styreleder.

Bondø er blant de største eierne i NTS, og var også inntil nå administrerende direktør i datterselskapet Salmonor.

Vibecke Bondø (50)
 • Administrerende direktør i lakseselskapet Salmonor
 • Datter av Terje (70) og Lillian (70) Bondø som startet og bygget opp Vikna Sjøfarm, forløperen til Salmonor
 • Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, har ledet familieselskapet siden 2010
 • Vant EYs kåring «Entrepreneur of the Year 2014» i region Midt-Norge

– Jeg er glad for å bli foreslått som ny styreleder i NTS i en brytningstid. Nils Martin Williksen har gjort en formidabel jobb som styreleder de siste månedene, og har styrt selskapet med stø hånd i en komplisert situasjon med overtagelsestilbud og eierstrid. Jeg vil også benytte anledningen til å takke dyktige medarbeidere i Salmonor for alt vi har fått til over mange år, sier Vibecke Bondø i en børsmelding.

Nils Martin Williksen (til vestre) gir seg som styreleder i lakseselskapet NTS, mens Roald Dolmen (t.h.) gir seg som styreleder i Norway Royal Salmon, men blir ny styreleder i Salmonor. Foto: Arkivfoto Per Thrana

Endringen skjer mens Gustav Witzøe-selskapet Salmar forsøker å kjøpe NTS, og så langt fått aksept fra 50,2 prosent av aksjene.

Parallelt med det, er det som DN omtalte i forrige uke stor intern misnøye med arbeidsmiljøet i Salmonor, hvor flere ansatte varslet om Bondøs lederstil – og advokatfirmaet Hjort har foretatt en granskning.

Styreleder i NTS, Nils Martin Williksen, sier til DN at Bondøs avgang ikke skjer som følge av granskningen, og viser til det som står i børsmeldingen.

Salmonor
 • Lakseselskap med rundt 120 ansatte. Eies 100 prosent av det børsnoterte selskapet NTS
 • Er resultatet av en sammenslåing mellom Midt-Norsk Havbruk og Salmonor
 • Har hovedkontor i Rørvik, nord i Trøndelag og produksjon i flere kommuner i regionen. Slakter nær 40.000 tonn laks per år
 • Verdsettes til rundt 8,3 milliarder kroner i en avtale mellom NTS og dets børsnoterte datterselskap Norway Royal Salmon (NRS). Transaksjonen er omstridt av selskapenes nye styrer. Den avtalt, men ikke gjennomført

– Vibecke Bondø har ledet Salmonor siden 2010 og har levert imponerende resultater over lang tid. Styret har etter fusjonen mellom Salmonor og Midt Norsk Havbruk i oktober i fjor også merket seg diskusjonene knyttet til hennes posisjon som leder og stor eier i NTS, og de foreslåtte endringene vil tydeliggjøre Vibeckes eierrolle samtidig som forslaget også burde være en god løsning for Salmonor og for de ansatte i selskapet, sier Williksen i meldingen.

NTS avholder ordinær generalforsamling 29. april, hvor styreendringene skal gjennomføres. Det skjer etter at selskapet har avholdt tre ekstraordinære generalforsamlinger så langt i år.

Endringer i Norway Royal Salmon

I samme børsmelding varsles det at Paal E. Johnsen er innstilt som ny styreleder i Norway Royal Salmon (NRS). Dette er et lakseselskap som NTS eier 68 prosent av.

– NTS styre er av den oppfatning at styreleder i NRS fremover bør være en representant foreslått av NTS, men ikke en representant fra de selgende aksjonærene i tilbudet fra Salmar, heter det i meldingen.

NTS
 • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik, nord i Trøndelag
 • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor). Er hovedeier i det børsnoterte selskapet Frøy, som driver med servicebåter og brønnbåter (Norsk Fisketransport).
 • NTS er også hovedeier i det børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS), hvor det eier 68 prosent
 • Salmar har sikret seg kontroll over 50,2 prosent av selskapet, og ønsker å kjøpe hele i et bud som utløper 29. april og priser selskapet til rundt 15 milliarder kroner
 • Helge Gåsø er største aksjonær i NTS, mens andre familier fra Trøndelag er store eiere.

Johnsen vil som følge av dette tre av som styreleder i Salmonor, et heleid datterselskap av NTS. Der vil Roald Dolmen overta som styreleder. Han vil også fungere som administrerende direktør i selskapet, inntil videre, opplyser Williksen.

Varslet søksmål

Forrige uke varslet ledelsen i Norway Royal Salmon (NRS) at den jobbet med et søksmål mot sin største eier, NTS. Dette fordi NTS på en ekstraordinær generalforsamling torsdag stemte mot en foreslått kapitalinnhenting på inntil 2,2 milliarder kroner for å finansiere kontantdelen av oppkjøpet av Salmonor.

Dette er en transaksjon som ble avtalt av de tidligere styrene i selskapene tilbake i januar, men så langt ikke er gjennomført.

Forvalter Jan Petter Sissener er blant minoritetsaksjonærene i Norway Royal Salmon, og en av dem som ønsker at transaksjonen gjennomføres.

– Vår oppgave er å ivareta våre andelseiers interesse. Vi kan ikke skjønne at det er i deres interesse at denne transaksjonen ikke går gjennom. Det er en lovlig avtale inngått av et lovlig valgt styre, sa han til DN onsdag forrige uke. Sissener argumenterer med at Salmonor er blitt verdt rundt to milliarder kroner mer siden transaksjonen ble avtalt.

Norway Royal Salmon avholder ekstraordinær generalforsamling onsdag 20. april. Hvorvidt det nye styret som NTS innsetter i Norway Royal Salmon viderefører arbeidet med en rettslig prosess mot egen hovedeier gjenstår å se.