I skrivende stund er Norway Royal Salmon (NRS) opp 2,6 prosent mens NTS er opp 8,1 prosent – dog på lav omsetning. Også islandske Ice Fish Farm, hvor NTS er hovedeier, stiger. Denne aksjen er opp 7 prosent. Samtidig er andre sjømataksjer lite endret.

Oppgangen kommer etter at Norway Royal Salmon (NRS) og Midt-Norsk Havbruk tirsdag kveld bekreftet i en børsmelding at de ser på mulighetene for en fusjon.

I tillegg skal muligens også det privateide lakseselskapet Salmonor inn i det nye selskapet.

Aksjekursen i NRS steg også litt da IntraFish publiserte saken i 14-tiden.

– Det kan nok tenkes at folk forventer seg at det blir synergier i en eventuell fusjon, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities til IntraFish.

Selv vil han ikke komme med noen sterke synspunkter på den mulige fusjonen.

– Det er veldig vanskelig å si noe som helst. Om det blir eventuelt blir en fusjon, og om hvilke synergier det kan komme til å gi, sier han.

Taus ledelse

Toppsjef i Norway Royal Salmon, Charles Høstlund, vil ikke kommentere den mulige fusjonen utover hva som står i børsmeldingen. Der heter det:

Det vises til medieoppslag knyttet til en mulig fusjon mellom Norway Royal Salmon ASA og Midt-Norsk Havbruk AS. Det foregår sonderinger, men utfallet av disse er på nåværende tidspunkt uavklart. Eventuelt ytterligere opplysninger vil bli offentliggjort på egnet tidspunkt.

IntraFish har ikke fått tak i NTS’ finans- og administrasjonssjef Roar Myhre. Børsmeldingen NTS sendte ut er likelydende med den fra NRS.