Bremnes Seashore må redusere maksimalt tillatt biomasse ved lokaliteten Sølvøyane i Bømlo fra 5.460 tonn til 1.711 tonn, ifølge vedtaket.

Selskapet melder at de er uenige i vedtaket, og vil påklage dette.

Utsatte lusebehandling

Hovedårsaken til vedtaket er ifølge meldingen en overskridelse av lakselusgrensen fem ganger i fjor sensommer og høst. Laksen hadde på dette tidspunktet fått påvist gjellebetennelse, noe som gjorde at den hadde redusert tåleevne for lusebehandling.

Bremnes Seashore utsatte derfor lusebehandling for å sikre god fiskevelferd og fiskehelse, ifølge meldingen.

- Vi mener dette valget var en forsvarlig håndtering av en vanskelig situasjon, sier administrerende direktør Einar Eide i meldingen.

Klager

Bremnes Seashore orienterte Mattilsynet om sine valg underveis, inkludert valget om gradvis utslakting. Lokaliteten ble tømt i etterkant.

- Våre merknader varsel om vedtak er ikke lagt vekt på, og vi kommer til å klage på vedtaket, sier Eide.

Selskapet melder at de har tatt konsekvensene av utfordringene ved Sølvøyane, og har planlagt utsett av betydelig større smolt fremover. Dermed vil lokaliteten i fremtiden være tømt når lusepresset er størst.