– Det er helt ekstremt.

Det sier styreleder Tore Tønseth i det ferske lakseoppdrettsselskapet Salmon Evolution.

Han og selskapet er på vei på Oslo Børs-markedsplassen Merkur Markets, og har hentet inn en halv milliard kroner fra interesserte investorer. Pengene skal gå til å finansiere deler av utbyggingen av et landbasert lakseanlegget utenfor Molde.

Fredag formiddag melder selskapet at pengene er på plass.

– Vi er i en privilegert situasjon, selv om det har vært en svært, svært krevende jobb å allokere aksjer. Vi var dessverre i en situasjon hvor alle tegninger som kom inn sent måtte kanselleres, og det ble stort sett kraftig avkortning på alle aktører, sier Tønseth.

– Hvorfor benyttet dere ikke anledningen til å hente mer?

– Prisen ble satt i den lave delen av prissjiktet, og derfor ønsket ikke eksisterende aksjonærer å ha mer utvanning, sier Tønseth.

Kursen var 5,0 kroner, noe som priset selskapet til rundt 600 millioner kroner før emisjonen.

– Ble prisen satt for lavt?

– Prisen er den det ble. Det er fastsatt prosessen rundt forhåndskommitering, og det forholder vi oss til, sier Tønseth.

DNB Asset Management, Klaveness Marine Finance og selskap kontrollert av Fredrik Cappelen, Carl Erik Krefting og Preben Rasch-Olsen hadde på for hånden tegnet seg for aksjer totalt 170 millioner kroner.

Mange som ikke får aksjer

Tønseth vil ikke navngi hvilke nye aksjonærer som kommer inn i selskapet på nåværende tidspunkt.

– Mange er nok misfornøyd med at de ikke fikk aksjer, eller at de ikke fikk så mange som de ønsket. Det er hovedsakelig langsiktige fond og eksisterende aksjonærer fikk aksjer, over 80 prosent i emisjonen. I tillegg var det en del familieeide investeringsselskap. Andre aktører fikk svært lite. Vi fulgte rådgivernes råd om tildeling, sier Tønseth.

Fra før er Sølvtrans-grunnlegger Roger Halsebakk sitt investeringsselskapet Ronja Capital største aksjonær. Tønseth er investeringsdirektør i Ronja Capital.

Det var DNB Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets som var tilretteleggere i emisjonen.

Landbasert lakseproduksjon
  • Flere titall selskaper jobber med planer om landbaserte lakseanlegg både i Norge og andre steder, særlig i USA og Asia
  • Den voldsomme interessen skyldes høye laksepriser, begrensede muligheter til mer produksjon i sjø samt bedre og billigere teknologi for landbasert produksjon
  • I Norge krever produksjon i sjø lisenser som koster flere hundre millioner kroner per anlegg. På land er tillatelsene vederlagsfrie, noe som gjør at det kan være økonomisk interessant tross langt høyere investeringer i utstyr

Europas største

Salmon Evolution bygger det som etter planen skal bli Europas største landbaserte lakseanlegg, utenfor Molde. Byggestart var i mai, og normal byggeperiode er beregnet til rundt 18 måneder.

Anleggets første trinn skal ha en produksjonskapasitet på rundt 9.000 tonn laks per år, og koste rundt 1,3 milliarder kroner. Anlegget er en hybrid at et såkalt gjennomstrømmingsanlegg og et resirkuleringsanlegg (RAS).

Selskapet har også inngått avtale med det sørkoreanske sjømatselskapet Dongwon om bygging av et anlegg i Sør-Korea. Dongwon er også aksjonær i Salmon Evolution.

På sikt har selskapet ambisjoner om å bygge anlegg i Norge og utlandet som skal produsere totalt rundt 70.000 tonn laks årlig. Til sammenligning er det rundt halvparten av produksjonen til store selskaper som Salmar og Lerøy Seafood Group, som er blant verdens største lakseprodusenter.

Salmon Evolution er på vei mot en notering på markedsplassen Merkur Markets, hvor det er ventet at aksjen blir omsettelig fra 18. september.