– Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober, er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette frem til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav som Storbritannia innfører som følge av brexit.

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten. Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette frem til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Det er hensynet til næringslivet, behov for mer dialog med EU og andre lands myndigheter og forsinkelser som følge av pandemien som er årsaken til utsettelsen. Det skriver britiske myndigheter i en pressemelding.

God dialog

Norge har en god dialog med britiske myndigheter med sikte på å finne gode løsninger for den norske eksporten av matvarer og andre produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia etter brexit, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i sin pressemelding.

De nye importkravene, som var planlagt innført fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022. Fra og med 1. juli 2022 må produkter av animalsk opprinnelse som importeres til Storbritannia, herunder norsk sjømat, gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport.

Storbritannia er det tredje største markedet for norsk sjømat målt etter volum og det femte største eksportmarkedet målt etter verdi. I 2020 ble det eksportert 147 000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,2 milliarder kroner.

Brønnbåter og visum

I en annen pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet i dag heter det at Norge vil styrke det maritime samarbeidet med Storbritannia.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Utfordringer for norske brønnbåtrederier i Storbritannia var tema da næringsminister Iselin Nybø hadde møte med britisk transportminister Robert Courts denne uken.

– Storbritannia og Norge er store maritime nasjoner, og Storbritannia er ett av norsk maritim nærings viktigste markeder. Ved å styrke det bilaterale samarbeidet skaper vi økt stabilitet og forutsigbarhet for en viktig norsk næring, uttaler næringsminister Iselin Nybø (V) i meldingen.

Det at Storbritannia gikk ut av EU i januar i år, har medført noen utfordringer for norsk næringsliv. Formålet med møtet med transportminister Courts er å styrke det maritime samarbeidet.

– Blant annet stilles det nye krav om arbeidstillatelse og visum for norske sjøfolk som tjenestegjør på norske brønnbåter i Storbritannia. Vi jobber hardt for å finne en løsning som fungerer, og håper at et styrket bilateralt samarbeid vil kunne bidra til en rask og god konklusjon, sier Nybø.