– Menneskeretter er blitt mye mer viktig. Man kan ikke velge det vekk. Det er blitt «License to operate». For å få lov til å drive oppdrett videre, sa HR-sjef Kathleen Mathisen i Grieg Seafood under et digitalt menneskeretts-webinar torsdag.

Webinaret ble holdt i regi av Bergen Næringsråd i samarbeid med Raftostiftelsen. Her ble det diskutert utfordringer norske sjømataktører står overfor i arbeidet med menneskeretter.

Paneldeltagerne trekker frem at det er særlig på fôrvarer og logistikkbiten man kan oppleve utfordringer.