I disse tider med røde trafikklys, kan det være gull verdt å ha fisken på land et stykke tid. Det mener FoU-ansvarlig Asbjørn Dyrkorn Løland i