– I stedet for å jobbe med de store bærekraftsproblemene har næringen prioritert de kortsiktige løsningene med å søke utviklingstillatelser, sier Stubholt