Selskapet har tre fabrikker i Norge, som hovedsakelig produserer fôr til laks og ørret. «Omsetningen ble positivt påvirket av økning i salgsvolumet som følge