- Å få jobbe med et slikt lag har vært det mest givende for meg