De yngste er 13-14 år gamle. Noen er studenter. De eldste er voksne folk, men stort sett er det lokale ungdommer. -