Lokaliteten Ørnhaugneset ligger langt inn i Sagfjorden. Nordsida av fjorden tilhører Hamarøy kommune og sørsida samt mesteparten av ytre del Steigen.

Søknaden gjelder 3.600 tonn MTB matfisk.

Høringsfristen er utvidet fra 6. desember til 6. januar. Det skyldes blant annet kommunesammenslåing. Hamarøy blir fra årsskiftet slått sammen med vestsida av Tysfjord kommune, som ligger lengre nord. Da kommer et nytt kommunestyre og ny ordfører på plass. Det er Britt Kristoffersen fra Senterpartiet. Men gamle Hamarøy styres fortsatt av Jan-Folke Sandnes fra Høyre.