Lokaliteten Ørnhaugneset ligger langt inn i Sagfjorden. Nordsida av fjorden tilhører Hamarøy kommune og sørsida samt mesteparten av ytre del Steigen. Søknaden gjelder 3.600 tonn MTB matfisk. Høringsfristen er utvidet