Det skriver Cermaq i en pressemelding.

– Beslutningen er basert på en omstruktureringsprosess i Cermaq Chile, som justerer kapasiteten på slakt og foredling av laksen i region X, ut ifra det faktiske produksjonsnivået av laks i selskapet. Dette er når man tar med beregninger for produksjonen de kommende årene, står det i meldingen.

Betydelig nedgang

Selskapet skriver at på grunn av ulike reguleringer i lakeoppdrettsnæringen i Chile som er blitt innført de siste årene, så har de senket produksjonsvolumet betydelig i region X og XI.

– De fire foredlingsbedriftene vi har i region X har en kapasitet til å foredle 120 000 tonn hvert år. Det siste året har Cermaq brukt mindre enn 60 prosent av kapasiteten, og det er ikke ventet at volumene vil stige til høyere nivåer i de kommende årene.

– Denne type beslutninger er vanskelig for alle som blir berørt, men vi er overbevist om at det er nødvendig å bygge en struktur som gjør at selskapet kan drive på en mer effektiv og bærekraftig måte i de kommende årene.

Les også: