Utnevnelsen inngår som en del av et bredt skifte av ledelse i flere departementer og direktorater. Gallardo har doktorgrad i veterinærmedisin og har siden 1998 arbeidet i Sernapesca – som kan sammenliknes med