Chilenske lakseeksportører har gjeninnført leveranser til Kina, nå som landet ser ut til å komme seg fra den verste perioden av koronaviruset. Eksportørene i Chile stoppet forsendelsene til Kina i slutten av januar, uten å vite når de kom til å starte opp igjen.

Hovedårsaken var nedgangstider i den kinesiske restaurantbransjen, da kunder holdt seg unna restauranter og offentlige steder.

– Kundene har kommet tilbake på det kinesiske markedet, men i liten grad. Omtrent 20 prosent av nivået før krisen inntraff, sier sjefen i bransjeorganisasjonen Salmon Chile, Arturo Clement, til IntraFish.