Chilensk eksport av oppdrettet laks og ørret til USA har kastet av seg effektene av den globale koronaviruspandemien i de første ni månedene i 2020, med en eksportvekst på nær 11 prosent.

Totalt sett har Chile eksportert 163.906 tonn laksefisk til USA så langt i år, sammenlignet med 147.966 i samme periode i 2019. Laks utgjør omtrent 95 prosent av det totale volumet eksportert til landet, og ørret står for de resterende 5 prosentene, ifølge handelsorganisasjonen SalmonChile.

Den positive utviklingen skjer til tross for at den amerikanske matserveringssektoren i stor grad har stengt ned grunnet koronavpandemien. Barer, kafeer og restauranter har vært stengt og begrenset etter at antallet positivt testede økte. Eksportøkningen skjer også tross høyere kostnader knyttet til luftfrakt.

Chiles lakseeksporter til USA har vært høyere hver eneste måned i 2020 sammenlignet med fjoråret.

September kan vises til som et sterkt eksempel på veksten. Chile eksporterte 15.934 tonn oppdrettslaksefisk til USA. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med september i fjor da landet eksporterte 13.907 tonn til det amerikanske markedet.

Mindre laks importert fra Europa er en av årsakene

Det er flere faktorer som har ført til styrkede eksporttall. Det ble blant annet slaktet 14 prosent mer oppdrettslaks i Chile i slutten av september, som er en av årsakene til det høyere volumet eksportert til USA. Det forteller kommersiell direktør i det chilenske lakseselskapet Blumar, Daniel Montoya, til IntraFish.

En annen årsak er et nytt fall i importvolumer fra Europa grunnet begrenset luftfrakt og kansellerte passasjerfly. De europeiske volumene er blitt erstattet med chilensk laks, samtidig som lakseleveranser fra Canada har holdt seg relativt stabile.

– Konsum gjennom supermarkeder har gjort opp for lavere laksesalg gjennom restaurantsegmentet. Men også dette segmentet har kommet seg på beina igjen i de siste månedene, sier Montoya.

President i Salmon Chile Arturo Clement poengterer at den økte omsetningen fra leverings- og nettbaserte tjenester også har økt etterspørselen av lakseprodukter.

Lave laksepriser i det amerikanske markedet

Økt tilgang i det amerikanske markedet fører imidlertid til noen ulemper for lakseselskapene. Det er ikke klart når lakseprisene i markedet vil øke igjen, og de er fremdeles lavere enn vanlig.

Frykten for at de lave prisene fortsetter kommer i tillegg til forventninger om raske markedsendringer og mindre plass på fraktfly, grunnet en lang søramerikansk fruktsesong.

Dette kan by på problemer for frakt av laks til det amerikanske markedet.