Presentasjonene ved Solstrandkonferansen på Os utenfor Bergen trakk frem bærekraft som et mål for fôrprodusenter, bønder, kunder og oppdrettere. Å produsere fôr utgjør nemlig en stor andel av klimagassutslippene som kommer