Onsdag ettermiddag sendte Ola Braanaas sitt oppdrettsselskap Firda Seafood ut en pressemelding med overskriften «Blom og Firda slår kreftene sammen». I meldingen står det at de to selskapene inngår «avtale om eiermessig og driftsmessig samarbeid».

Hva det konkret vil si, om Firda kjøper aksjer, garanterer for lån, eller hva det egentlig er, opplyses ikke.

– Målet for samarbeidet er at produksjonsvolumene skal opp, og produksjonskostnadene skal ned. Dette oppnår vi best med å ta ut synergier i produksjon, øke fleksibiliteten og utvikle gode og effektive lokaliteter, heter det i meldingen.

Eksportselskapet Coast Seafood eier 33,99 prosent av Blom Fiskeoppdrett, mens Blom-gruppen eier resten av selskapet.

Sverre Søraa, administrerende direktør i Coast, skriver i en e-post til IntraFish fredag ettermiddag at de ikke visste noe om avtalen mellom Blom-gruppen og Firda Seafood før selskapene sendte ut pressemelding til mediene:

– Coast Seafood har de siste seks årene eid 34 prosent av Blom Fiskeoppdrett og har bidratt med 40 millioner kroner i ansvarlige lån for å avhjelpe selskapets dårlige likviditet og lønnsomhet. Vi har også to styrerepresentanter, skriver Søraa i e-posten.

– Det er vanskelig å vurdere hva avtalen mellom Blom og Firda innebærer basert på den svært sparsommelige informasjonen de har gått ut med. Coast og Coasts styrerepresentanter ble først kjent med avtalen gjennom mediene. Vi har nå bedt Blom Gruppen om en fullstendig redegjørelse om avtalens innhold slik at vi kan gjøre oss opp en mening, fortsetter han.

Krangel om fisk

Før jul ble det kjent at forholdet mellom eksportselskapet Coast Seafood og deres deleide datterselskap Blom Fiskeoppdrett var surnet kraftig.

Blom Fiskeoppdrett mener at de siden 2014 har fått for lite betalt for fisken de selger gjennom Coast-systemet. Blom valgte derfor å kansellere avtalen om at all fisken deres skulle selges gjennom Coast, men valgte heller å selge den i det åpne markedet.

Coast på sin side mente at Blom hadde brutt kontrakten, og gikk til Bergen tingrett for å få en midlertidig forføyning om at leveransen skulle fortsette. Blom krevde fullt innsyn i alle handlene Coast hadde gjort i en viss geografisk region, og fikk medhold. Coast trakk saken, og varslet at de heller ville fremme et krav om erstatning.

– Blom har brutt kontrakten, og vi fremmer derfor et krav om erstatning og fortsatt levering, sa Søraa i Coast til DN i desember.

Det er uvisst om kravet om erstatning formelt er fremmet.

Tause

I pressemeldingen som gikk ut onsdag skriver også selskapene at de «er blitt enige om at det p.t. ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer». IntraFish har likevel både ringt og sendt sms til Ola Braanaas i Firda Seafood Han har ikke besvart våre henvendelser.

IntraFish får kontakt med styreleder i Blom-Gruppen, Jacob Blom, fredag ettermiddag. Han sier selskapet ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Coast Seafood og Blom Fiskeoppdrett

Coast Seafood i Måløy er en av Norges største uavhengige fiskeeksportører, og hadde i 2020 en omsetning på 5,4 milliarder kroner

Selskapet ble grunnlagt av Sverre Søraa og Martin Øvrebø, som fortsatt sitter i ledelsen og sammen med sine familier eier selskapet

Blom Fiskeoppdrett i Øygarden utenfor Bergen er en mellomstor produsent av laks og ørret

Coast Seafood eier 33,99 prosent av Blom Fiskeoppdrett. Resten eies av familien Blom Gruppen, som igjen eies av ulike medlemmer av familien Blom samt Ola Braanaas