Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Coast eide fra før 23 prosent av foredlingsselskapet Sotra Fiskeindustri, og har samarbeidet tett med dem i over 20 år.

– Coast Seafood har vært en solid og langsiktig eier i Sotra Fiskeindustri i mange år, og at de nå kjøper ut de øvrige eierne er et naturlig neste skritt. Dette vil gi en forutsigbarhet og kontinuitet som både ansatte, kunder og samarbeidspartnere forhåpentligvis vil sette pris på, sier Knut Inge Sylta, styreleder i Sotra Fiskeindustri i en melding.

Prisen for aksjene er ikke offentliggjort.

Nøkkeltall SOTRA FISKEINDUSTRI AS (tall i millioner kroner)
2019 2018 Endring
Inntekter 456,9 411,2 11,1 %
Driftsresultat 9,7 3,3 193,9 %
Resultat før skatt 9,5 3,3 187,9 %
Årsresultat 7,4 3,8 94,7 %
Driftsmargin 2,1 % 0,8 % 162,5 %
Egenkapital 52,5 50,1 4,8 %
Totalbalanse 116,7 108,5 7,6 %
Langsiktig gjeld 16,1 19,6 -17,9%