NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor på Kolvereid mellom Namsos og Rørvik
  • Konsernets viktigste eiendeler er Midt-Norsk Havbruk (16 konsesjoner, smolt og foredling), brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport (ti båter) og 50,1 prosent av servicerederiet KB Dykk

Jobbendringene skjer fordi administrasjonssjef Håvard Selnes går av med pensjon. Det kommer frem i en pressemelding fra konsernet.

Dagfinn Eliassen har tidligere vært markeds- og utviklingssjef i konsernet. Eliassen har kontor i Bodø og blir med endringen fast stedfortredende for administrerende direktør Harry Bøe med tilhørende ansvar og myndighet.

Han vil fremdeles ha ansvar for marked og utvikling for selskapet gjennom styreoppgaver i datterselskaper. Eliassen vil også få ansvar for utarbeiding og oppfølging av kontrakter.

Finanssjef får også ny rolle

Finans- og administrasjonssjef Roar Myhre er ansvarlig for finansiering av selskapene i NTS Gruppen. Han vil overta oppgaver som tidligere har vært ansvaret til administrasjonssjef Håvard Selnes, blant annet hovedansvaret for administrasjon av NTS ASA og oppfølging mot konsernstyret.

Myhre vil lede konsernets finans- og økonomiavdeling med egne, dedikerte ansvarspersoner:

Økonomisjef Arne Kiil

Regnskapssjef Geirid Holm

Konserncontroller Hedvig Jakobsen

I pressemeldingen opplyses det om at stillingen som konserncontroller er nyopprettet. Den « … styrker NTS ASAs kapasitet og kompetanse på finansielle analyser».

Ledelsen i NTS ASA

Topp ledelsen i konsernet etter jobbskiftene er som følger:

Administrerende direktør Harry Bøe, viseadministrerende direktør Dagfinn Eliassen, finans- og administrasjonssjef Roar Myhre, leder for strategi og forretningsutvikling Roald Dolmen, økonomisjef Arne Kiil.

Virksomhetslederne er Frank Øren (Midt-Norsk Havbruk AS), Oddleif Wigdahl (Norsk Fisketransport AS) og Bjarne Johannessen (NTS Shipping AS).