Gade er medlem av Europaparlamentet, og er nestleder i Europa-parlamentets fiskeriutvalg. 4. november sendte han et svært kritisk