- Vi ser paradokset i kravet. Jeg skjønner at mange vil spørre hvorfor vi som lever av å transportere gods på veien, nå jobber for økte sjøtransporter og spesielt av