– Vi har to lokaliteter hvor det er utbrudd. De har fisk på 2–4 kilo, totalt 5.000 tonn biomasse. Fisken skulle slaktes fra juni – det er