– Dere må ikke trekke det lengre enn det som er. Men i 2011 så … opplevde vi hvordan hatefulle ytringer tok steget videre. Da ting mista helt fatning og en gal mann som rammet ungdommen på Utøya. Da svorte jeg en egen ed til meg selv. Jeg har ikke sagt det offentlig. Men å prøve å være med og bidra til at vi har et offentlig ordskifte som ikke beveger seg i feil retning.

Det sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran under en metadebatt, altså en debatt om debatten om det offentlige ordskiftet generelt og lakseskatt, under Sjømat Norges årssamling tirsdag.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk
  • En kontantstrømskatt for lakseoppdrett i sjø.
  • Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent.
  • Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes. Produksjonsavgiften trekkes fra krone for krone mot grunnrenteskatten.
  • Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner.
  • Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.
  • For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger.
  • Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget.
  • Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år.
  • Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.
  • Stortinget skal votere over lovforslaget 31. mai

Kilde: Kilde: Regjeringen / DN

I salen satt flere hundre sjømattopper, som var svært misfornøyd med dagens melding om grunnrenteskatt fra regjeringen.

Fiskeriministeren og Ap-nestlederen mener at den offentlige debatten har beveget seg «over til veldig mye caps lock».

– Ikke noe som ligner på noe som skjedde den gang. Men veldig mye capslock. Jeg opplever flere ganger at jeg må si til meg selv: Du kan ikke gjennomføre god politikk, fordi noen skjeller deg ut. Det skjer faktisk, at jeg må tenke på det. Gjør jeg det, bekrefter jeg at det er bra å snakke sånn. Så må jeg gjøre det om det er rett da, sa Skjæran.

Skjæran fikk spørsmål om debattklima, der SV-leder Kirsti Bergstøs uttalelser om Kjell Inge Røkke ble vist til.

– Jeg skal ikke si at Bergstø er den som går lengst i retorikk. Jeg så noe som lignet på «Morna, Jens». Men som jeg har kommentert selv. Jeg syns det var «tullat», sa han.

Statsråden mener også at Sjømat Norge har vært saklig i debatten om lakseskatt.

- Jeg har aldri blitt personlig angrepet. (..) Sjømat Norge er en skikkelig organisasjon. (..) Men det har vært en ganske sterk retorikk fra partiene for venstre for oss. Og fra en del kommentarorer i hovedstaden. Og det har også vært tilløp til sterk ordbruk fra enkelte aktører i næringen, sa Skjæran fra talerstolen.

– Hele ansvaret ligger på en person

Etter debatten vil ikke Skjæran utdype så mye av det han sa fra talerstolen, men han gjentar det han sa innledningsvis, at det han sa ikke må dras for langt.

– 77 mennesker ble drept i terrorhandlingene i 2011. Er det ikke ganske spesielt å nevne dette i en debatt om debattklimaet?

– Hele ansvaret ligger på en person. For meg er det slik at dette sitter veldig sterkt i meg. Det er ikke en beskyldning mot noen. Det er ikke en påstand mot noen, men for meg ligger dette veldig sterkt, sier Skjæran til DN etter debatten.

Statsråden ønsker en anstendig offentlig diskusjon.

– Jeg har møtt mange av dem som får mailboksen sin full av hatmeldinger. Det er ikke det offentlige ordskiftet sin skyld, men et godt og anstendig offentlig ordskifte kan kanskje være en vaksine mot det, sier han.

Han understreker at det var en metadebatt om det offentlige debattklimaet.

– Dette er hvorfor jeg har et sterkt forhold til debattklimaet. Det handler ikke om lakseskatten isolert sett. Jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for å bidra til at det offentlig ordskiftet blir så anstendig som mulig. Det som skjedde på Utøya er det bare en mann som har ansvaret for, sier han.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er også nestleder i Arbeiderpartiet. Her på vei opp på scenen under Sjømat Norges årskonferanse. Foto: Eivind Senneset

– Overrasket over at han dro det kortet

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) er blant dem som ikke støtter regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Han var også i en debatt med Skjæran om dette på scenen, rett etter den såkalte metadebatten.

I pausen sier Bjørlo til DN:

– Jeg er enig med Skjæran om at det er verdt å tenke over debattklimaet, men jeg synes kanskje det ikke er ekstremt treffende i debatten om havbrukskatt og havbruk, for her snakker vi om sak. Jeg mener også at kystfolket ofte er direkte i sin tale. Jeg klarer ikke å huske at jeg synes at det har vært en ufin debatt.

– Dro Skjæran det for langt med å trekke inn 22. juli?

– Jeg ble i alle fall litt overrasket over at han dro det kortet i dag. På en dag vi faktisk diskuterer et rimelig saklig og konkret forslag om skatt som ligger på bordet. Den kanskje største grunnen til at folk på kysten er forbannet er at dette er det stikk motsatte av det Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk til valg på og lovet kysten. Det har skapt mye aggresjon, at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var helt tydelige på at de ikke ønsket grunnrenteskatt. (..) Så kommer det likevel. Denne debatten bør ikke spore av til å handle om debattklimaet, avslutter Bjørlo.

Debatt under Sjømat Norges årskonferanse. Fra venstre: Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark, Alfred Bjørlo (V), Geir Pollestad (SP), Bjørnar Skjæran (fiskeriminister, Ap) og Olve Grotle (H). Foto: Eivind Senneset, Dagens Næringsliv Foto: Eivind Senneset