Knut Frode Eide
  • 58 år
  • Gift med Randi Herre Eide
  • Fire born, Sondre (28), Erlend (25), Karoline (18) og Bjørg Marit (11)
  • Eide Fjordbruk har hovudkontor i Hålandsdalen i Fusa kommune i Hordaland.
  • Der ligg også smoltanlegget på garden som har vore i familien sidan 1600-talet.
  • Selskapet